Tukikohdan salit aukeavat avoimelle kansalaistoiminnalle

Tukikohdan salit aukeavat avoimelle kansalaistoiminnalle

Tilaa kulttuurille ry alkaa tarjota Välivainion Tukikohdan saleja yleishyödylliseen käyttöön maksutta järjestöille ja yksityishenkilöille. Vaatimuksena salien käytölle on että tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tiloissa voi järjestää esimerkiksi tiedostus- ja keskustelutilaisuuksia, suunnittelupalavereja, kokouksia, työpajoja ja kerhoja. Tavoitteena on ettei rakentava kansalaisaktivismi ole enää ainakaan tilan puutteesta kiinni.

Muunlaiseen käyttöön saleja voi vuokrata arkisin hintaan 8 € / tunti ja viikonloppuisin 10 € / tunti tai 150 € / vrk. Kysy lisää sähköpostitse varaukset.tilaakulttuurille@gmail.com, puhelimitse 044-4428241 tai tule käymään Sorvarintie viiteen (Lupaamme olla paikalla ainakin ke-pe 10-16).

Mainokset

Oulu kaupunkistrategia 2020 ja kulttuuritoimijoiden yhteistyö kaupungin kanssa

Tutustuminen Oulun strategiasuunnitelmaan tukee monella tapaa kulttuuritoimijoiden tavoitetta vuokrata Tuiran vanha paloasema väliaikaiskäyttöön  kulttuuri- ja monitoimitilaksi.

( Oulun kaupunkistrategia 2020 http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=be73379e-2b18-4ef3-8944-a41c0ddb0bf3&groupId=52058 )

Otteita kaupunkistrategiasta:

-Kuntalaiset aktiivisina toimijoina

-Yritykset, järjestöt ja yhteisöt toiminnan ja palveluiden tuottajana

-Kaupunki toiminnan ja palveluiden järjestäjänä ja tuottajana

Tuiran paloasemaa kulttuuri- ja monitoimitilaksi tavoittelevat kulttuurialan toimijat haluavat omalla aktiivisella toiminnallaan edistää Oulun kaupunkin liikunta- ja kulttuurialan palveluita. Mukana kulttuuritoiminnassa on erilaisia yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden yhteistoiminnalla saavutetaan suurempi volyymi tarjota ja edistää erilaisia palveluita ja kulttuuritoimijoilla on toiveena tehdä yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa.

Strategiset linjaukset:

-Kuntalaisten hyvinvointi paranee

-Kuntalaisten oma vastuu ja yhteisöllisyys vahvistuu

-Liikunnallisen ja terveen elämäntavan vahvistaminen

-Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöiseksi

-Elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta sekä moni-ilmeiset alueettukevat asiakaslähtöisiä asumisen muotoja ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta

Yhteinen monitoimitila parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja samalla kuntalaisten oma vastuu ja yhteisöllisyys vahvistuu. Eri toimijoiden saman katon alla toimiminen edesauttaa tutustumaan erilaisiin kulttuuri- ja liikuntamuotoihin. Tuiran vanhasta paloasemasta on tarkoitus luoda tehokkaita ja vaikuttavia palveluita tarjoava monitoimitila ja erilaiset palvelut muodostetaan tarjoamaan palveluita asiakaslähtöisesti kaikille. Eläväinen ja vetovoimainen kaupunkikeskusta ja ydinkeskustasta kauempana olevat kaupunginosat ovat elinehto monipuolisen kaupungin kulttuuri- ja liikuntatarjonnassa. Monipuolinen tila tukee asukaskeskuksia eri puolella keskustaa ja omalla toiminnallaan eheyttää yhdyskuntarakennetta.

Oulun kaupungin strategiasuunnitelmassa käsitellään erilaisia linjauksia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuiran vanhan paloaseman vuokraaminen monipuoliseksi kulttuuri- ja liikuntatilaksi voisi edesauttaa näiden linjauksien edistämistä. Tärkeimpinä linjauksina ovat omalta osaltaan edistää mm. kaupunkilaisten osallistumista yhdistys- ja järjestötoimintaan, yksinäisyyden kokemisen vähentäminen, sekä 0-17-vuotiaiden kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrän laskeminen hyödyntäen ennaltaehkäisevää toimintaa. Paljon erilaisia palveluita tarjoavalla kulttuuri- ja liikuntatilalla olisi suuri potentiaali tukea Oulun kaupungin strategiasuunnitelmaa.

Mitä meillä tapahtuu? -kulttuuritilat ja hankkeet yhdessä paketissa

Kiinnostaako sinua oululaiset kulttuuritilat ja hankkeet? Entäs Suomen mittakaavassa? Ei hätää! Keräsimme pienen tietopaketin, jossa voi tutustua muihin hyviin hankkeisiin ja kulttuuritiloihin Oulussa ja muualla Suomessa.

Lisää erilaisia tiloja ja hakkeita löytyy varmasti, joten linkitä tietämiäsi paikkoja ja hankkeita myös muiden luettavaksi!

kulttuuritilatjahankkeet2013

Oulun kaupungin kulttuuristrategia ja SYKE – kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma

Oulun kaupungin kulttuuristrategia: http://www.ouka.fi/oulu/kulttuuri-ja-kirjastot/kulttuuristrategia
Suora linkki pdf-tiedostoon: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=95dff3e7-cdfa-4ff5-8889-cc94160c4bf0&groupId=64304

Lisää tilaa kulttuurille! -yhteenliittymästä kyllä löytyy strategiaan sopivia asioita ties millä mitalla.

Meneillään on myös SYKE – kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma. Sehän on meille kuin nenä päähän! ”Kaupunkikulttuurin ohjelma on kaupungin eri toimialojen yhteinen. Keskeinen näkökulma on kaupungin rooli mahdollistajana kaupunkikulttuurin toimintaympäristössä. Ohjelmatyössä huomioidaan erityisesti kolmannen sektorin, luovien alojen yritysten ja koulutusorganisaatioiden hankealoitteet. Tavoitteena on toteuttaa asioita, jotka eivät kaupungin tai muiden toimijoiden perustoiminnassa mahdollisia, ja joihin on saatavissa ulkopuolista osarahoitusta.” (http://oulu.ouka.fi/kehittamishankkeet/kehittamisohjelmat/syke/index.html)

Tällä hetkellä siihen kuuluvat hankkeet ovat esillä osoitteessa: http://oulu.ouka.fi/kehittamishankkeet/kehittamisohjelmat/syke/index.html
Paljon hyvää sieltä löytyy ja paljon sellaista, joka olisi yhteensopivaa Tuiran paloaseman tulevan toiminnan kanssa. Mahdollisesti voisimme hankkeellamme koettaa päästä osaksi SYKEttä myöskin. Katsotaan miten asiat etenevät!