TIlaa kulttuurille ry tiedottaa

Kokouksessaan 15.7.2015 Tilaa kulttuurille ry:n hallitus päätti seuraavaa:

Päätettiin, että vuokrausehtoihin ja sopimuksiin lisätään kohta, että mikäli varaajan varauksesta/tapahtumasta aiheutuu ulkopuolisten tekemiä meluvalituksia, joita yhdistys joutuu selvittelemään jälkeenpäin, varaajalta laskutetaan sanktiomaksu 100 euroa. Muistutetaan, että aineellisten vahinkojen korvausvelvollisuus on jo olemassa. Sanktiomaksu astuu voimaan ke 15.7.2015 alkaen.
(Hallituksen kokouksen pöytäkirja 15.7.2015, § 10.)

Mainokset